De enige Nederlandse Drone verzekering

Wij verzekeren op dit moment alleen zakelijke klanten..

Als particulier kun je informeren bij je eigen WA verzekering of je drone onder de dekking valt. (Van je eigen Wettelijk Aansprakelijkheid Verzekering)

Je Drone verzekeren via je aansprakelijkheidsverzekering!

Met de aansprakelijkheidsverzekering van Aegon bent u goed verzekerd bij schade aan anderen of hun bezittingen

  • Schade door uw drone meeverzekerd
  • Wereldwijde dekking
  • Uitwonende studerende kinderen standaard meeverzekerd
  • Schade door uw huisdier meeverzekerd
    (7,5/10)

 

Wat gebeurt er als een drone neerstort en schade veroorzaakt?

Het Verbond van Verzekeraars maakt onderscheid tussen beroepsmatig en recreatief gebruik. Ben je bezig als professional, dan gelden er strenge regels. Je bent verplicht een vergunning aan te vragen én een speciale verzekering af te sluiten. Maakt een hobbyist schade, dan valt dit onder de aansprakelijkheidsverzekering. Zo biedt Aegon een prima dekking bij drones die maximaal 25 kilo wegen. Tot welk bedrag je bent verzekerd, ligt aan de polis, maar standaard is dat 1,25 miljoen euro. Overigens moet je je als hobbyist wél houden aan wettelijke regels. Anders is er geen dekking op de aansprakelijkheidsverzekering.

Mag ik als particulier vliegen met een drone?
U mag als particulier vliegen met een drone, als u zich aan de regels houdt. U moet uw drone bijvoorbeeld altijd kunnen zien. Ook mag u niet boven aaneengesloten bebouwing vliegen.

Waar mag ik vliegen?
In verband met de veiligheid mag u niet overal vliegen met uw drone. Zo mag u niet in de buurt van een vliegveld vliegen. U mag ook niet hoger vliegen dan 120 meter boven grond of water. Op de kaart staat aangegeven welke gebieden voor drones verboden zijn.

Naast de regels voor de plaats waar u vliegt, gelden er ook regels voor de omstandigheden waarin u vliegt. U mag bijvoorbeeld niet in het donker vliegen. Ook moet u de drone altijd kunnen zien.

Eisen gewicht drone
Een drone waar u recreatief mee vliegt mag niet zwaarder zijn dan 25 kilo. Dit gaat binnenkort veranderen. Dan geldt mogelijk een maximumgewicht van 4 kilo voor particulier gebruik.

Overzicht regels recreatief gebruik van drones
Een overzicht van alle regels voor hobby drone-piloten staat in de regeling modelvliegen. Deze regeling wordt binnenkort aangepast.

Straffen bij onrechtmatig gebruik drone
Houdt u zich niet aan de regels? Dan kunt u een boete krijgen. Dit kan bijvoorbeeld een geldboete zijn. Het is ook mogelijk dat uw drone in beslag wordt genomen. Mensen die vaker de fout in gaan, kunnen een gevangenisstraf krijgen.

Filmen en foto’s maken met een drone
Indien u foto’s en video-opnames maken met uw drone moet u zich houden aan de privacywetgeving. Meer over dit onderwerp leest u in de Handleiding drones en privacy.

Verzekering voor schade drone
Veroorzaakt u schade met uw drone? Dan kan het slachtoffer u aansprakelijk stellen voor de schade of verwondingen. Daarom is het belangrijk dat u checkt of uw WA-verzekering eventuele schade die uw drone veroorzaakt dekt. Niet iedere WA-verzekering doet dit. De schade kan soms zeer hoog (tot duizenden euro’s) oplopen. Met de aansprakelijkheidsverzekering van Aegon bent u goed verzekerd bij schade aan anderen of hun bezittingen

VeiligVliegen.nl