Verordening (EG) 785/2004

Verzekering en aansprakelijkheid voor professionele gebruikers

In Europa moeten professionele dronebestuurders die boven een EU-lidstaat vliegen voldoen aan de Verordening (EG) 785/2004 betreffende de verzekeringseisen voor luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen. In artikel 4 staat namelijk dat “Exploitanten van luchtvaartuigen […] verzekerd moeten zijn in overeenstemming met deze verordening wat betreft hun specifieke aan luchtvaart gerelateerde aansprakelijkheid ten aanzien van […] derden.”

Het belangrijkste doel van de verordening is ervoor te zorgen dat slachtoffers van een ongeval toegang hebben tot een passende vergoeding door een minimumniveau aan verzekeringsvereisten op te stellen.

Ondanks de opwindende vooruitzichten die deze nieuwe technologie biedt, moeten alle gebruikers onthouden dat drones luchtvaartuigen zijn die aanzienlijke schade kunnen veroorzaken. Recente incidenten en ongevallen uit het echte leven zijn onder andere:

  • Materiële schade zoals drones die op auto’s botsen of storten
  • Bijna-ongevallen, zoals de cameradrone die vlak achter de skiër Marcel Hirscher neerstort (YouTube)

In zulke gevallen kan Uw verzekeringsmaatschappij het slachtoffer tot zekere hoogte schadeloosstellen, mits U zich aan de voorwaarden van Uw verzekeringspolis hebt gehouden.

Verordening (EG) 785/2004 geeft ook de minimale mate van verzekeringsdekking per ongeval, afhankelijk van de maximale start opstijg massa van de drone. Het minimumbedrag komt overeen met één miljoen euro per ongeval.

Alle professionele dronegebruikers zouden verzekerd moeten zijn voor schade aan derden met een limiet van niet minder dan 1 000 000 euro.

Bron: www.dronerules.eu

VeiligVliegen.nl