De enige Nederlandse Drone verzekering

Q&A’s Nieuwe Europese regels drones

1. Hoe hoog zijn de boetes voor het overtreden van de regels?
De maximale boete bedraagt op het moment €8700 per overtreding.

2. Wat zijn de kosten voor het volgen van een cursus, opleiding of de aanvraag van een
certificaat?
Opleiding en het afnemen van een kennistoets wordt aan marktpartijen overgelaten. Zij
kunnen je nader informeren over de prijs. De afgifte van een Bewijs van voltooiing of
een Vaardigheidsbewijs kost je €10 bij de RDW.

3. Wat is de minimumleeftijd voor het behalen van eencertificaat?
De minimumleeftijd om piloot te zijn is 16 jaar. Ben je jonger dan 16 jaar, dan moet je
onder toezicht van een piloot van minimaal 16 jaar oud vliegen.

4. Is een bedrijf of piloot zich verplicht te verzekeren?
We raden je ten zeerste aan om je te verzekeren voor lichamelijke of materiële schade
aan derden door ongelukken met drones.  Voor beroepsmatige exploitanten
is een verzekering verplicht op basis van EUregelgeving.

Voor particuliere exploitanten is een verzekering verplicht met een drone
vanaf 20 kilogram. Je kunt dan je verzekering toevoegen bij de aanvraag van een
exploitantnummer bij de RDW. Dat kan online via de website van de RDW.

5. Kan je in no-fly zones een ontheffing aanvragen? Zo ja, waar kan dit worden aangevraagd?
Nee, een no-fly zone is voor alle drone vluchten verboden. Er worden vooralsnog echter
geen no-fly zones voorzien maar zones met beperkingen. In deze zones zullen
voornamelijk de vluchten in de open categorie worden beperkt. Dit betekent dat
dergelijke vluchten in de specifieke categorie daar wel mogelijk zijn.

6. Kunnen recreanten vanaf 1 januari 2021 ook met een drone van onder de 250 gram
vliegen in no-fly zones?
Met drones die niet aangemerkt zijn als speelgoeddrone mag niet boven
mensenmenigten en niet in no-fly zones gevlogen worden. Speelgoeddrones vallen wel
onder een algemeen verbod voor de burgerluchtvaart, zoals het verbod om te vliegen
boven Den Haag.

7. Wanneer is het mogelijk om mijzelf als operator/exploitant bij de RDW te registreren?
Vanaf 31 december kun je je bij RDW registreren als exploitant.

8. Hoe lang duurt een aanvraag voor een vergunning voor de vluchten met een
gemiddeld risico (specifieke categorie) bij de Inspectie Leefomgeving en Transport?
Er zijn tal van vergunningen denkbaar, dus een nauwkeurig antwoord is moeilijk te
geven. Gesteld kan worden dat in algemene zin een complexe vergunning langer duurt
dan een eenvoudige, maar dat reactie altijd volgt binnen de termijn van de Algemene
Wet Bestuursrecht. In de Regeling tarieven luchtvaart kun je informatie terugvinden
over de diverse vergunningen die mogelijk zijn.

9. Zijn reeds behaalde certificaten straks nog geldig en hoe worden de vergunningen
omgezet?
Je kunt met je huidige vergunningen nog doorvliegen tot uiterlijk 1 januari 2022. In dat
jaar moet je je ROC vergunning, je RPA-L brevet of je ontheffing voor het brevet bij je
ROC-light vergunning omzetten. Nadere informatie vindt je bij de vragen die hier
expliciet over gaan of in de leaflets voor ROC-houders of ROC-light houders.

10. Kunnen recreatieve certificaten die zijn behaald in Europese lidstaten straks worden
omgezet naar het nieuwe Europese certificaat?
Dat is afhankelijk van het lidstaat waarin deze certificaten zijn behaald. Ieder lidstaat is
zelf verantwoordelijk voor het omzetten van haar nationale vergunningen.

11. De nieuwe dronebrevetten zijn 5 jaar geldig. Wat gebeurt er na 5 jaar? Moet je dan
opnieuw examen doen?
Je kunt je vliegbewijs na 5 jaar verlengen door:
 opnieuw de opleiding en de kennistoets te doen;
 het voltooien van een herhalingsseminar.

12. Kan ik als (beginnende) recreant commerciële dronefoto’s en filmpjes makenmet
bijvoorbeeld een ROC-light?
De Europese regelgeving kent geen onderscheid meer tussen particulier en
professioneel. Het gaat om het risico dat de vlucht (operatie) heeft. Past die operatie
onder de regels en eisen uit de open categorie dan kun je de vlucht uitvoeren onder
deze categorie.

Je ROC-light blijft nog tot 1 januari 2022 geldig. Als je wilt beginnen met drone vliegen,
dan dien je je aan de Europese regelgeving te houden, of je nu recreatief of
beroepsmatig wilt gaan vliegen.

13. Moet een ROC light houder straks opnieuw examen doen en kan ik ook een ontheffing
krijgen?
Volgend jaar komt een aanvullende kennismodule beschikbaar die je moet doorlopen
om je ontheffing voor het pilootbrevet om te zetten naar een Bewijs van voltooiing
(pilootbewijs A1/A3 subcategorie). Deze kennismodule is van toepassing als je met een
drone tussen 1 en 4 kilogram vliegt en het nationale examen hebt afgelegd. Indien je
met een drone lichter dan 1 kilo vliegt en het nationale examen niet hebt afgelegd moet
je een opleiding volgen en examen afleggen conform de Europese regels. Je hoeft na
afloop van de module geen examen af te leggen.

Indien je je ontheffing van het pilootbrevet wilt omzetten naar een Vaardigheidsbewijs
(pilootbewijs A2 subcategorie), zal je voorafgaand aan het volgen van de kennismodule
ook een verklaring moeten invullen dat je de benodigde praktijkopleiding hebt gevolgd.
Je moet deze omzetting vóór 1 januari 2022 hebben voltooid. Als je een ROC-light hebt,
wordt dit dan nog voor eind van dit jaar omgezet of pas eind
2021?

De ROC-light wordt niet omgezet naar een Europese vergunning. De open categorie
biedt al meer mogelijkheden om met je drone te vliegen en daar is geen vergunning
voor nodig. Voor meer informatie over het ROC-light indien je al een theorie examen
gedaan hebt, verwijzen we je graag naar de leaflet voor ROC-light houders.

14. Is het straks mogelijk om te vliegen in de binnenring van een CTR met een volledige
ROC?
De ROC vergunning is na 1 januari 2022 niet meer geldig. Als je dan in de CTR wilt vliegen
heb je een exploitatievergunning onder de specifieke categorie nodig die dit toestaat.

15. Welke regels gelden er straks voor het First Person View(FPV)-vliegen?
FPV vliegen is mogelijk onder de Europese regelgeving. Je zult gebruik moeten maken
van een waarnemer tijdens het vliegen. Gedetailleerde informatie kun je vinden in de
leaflet voor FPV-vliegers.

16. Ik heb een ROC-L, mijn drone heeft al een PH-nummer. Moet dit ook worden
geregistreerd bij de RDW?
De Europese wetgeving kent geen geregistreerde drones in de open en specifieke
categorie. Alleen geregistreerde exploitanten. Indien je met een ingeschreven drone
onder de nieuwe regelgeving gaat vliegen dien je de inschrijving in het
luchtvaartuigenregister eerst ongedaan te maken. Nadere informatie kun je terugvinden
in de leaflet voor ROC houders.

17. Klopt het dat iedere drone die verkocht wordt zonder een CE-certificering, vanaf 1
januari 2023 automatisch in de categorie A3 valt?
Nee, drones die lichter zijn dan 250 gram vallen in de A1 subcategorie. Drones dit
maximaal 25 kg wegen vallen in de A3 subcategorie.

18. Waarom zijn de gewichten voor drones in de subcategorie A1 en A2 op
rijksoverheid.nl/drone lager dan eerder gecommuniceerd door het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat?
subcategorie A1: 500 gram i.p.v. 900 gr
subcategorie A2: 2 kg i.p.v. 4 kg
Deze lagere maximum gewichten zijn tijdelijk en gelden in de hele EU tot uiterlijk tot 1
januari 2023. De reden daarvan is dat drones nog geen Europees klasse label hebben. Na
31 december 2020 mag u nog twee jaar met een drone zonder klasse label vliegen. Maar
met deze aangepaste maximum gewichten. Dit is dus een tijdelijke aanpassing, een
zogenaamd overgangsregime.

19. Heb ik een klasse label nodig voor mijn drone?
Vanaf uiterlijk 1 januari 2023 mag u in de subcategorieën A1 en A2 alleen nog met een drone vliegen, als u een Europees klasse label heeft. De klasse labels C0 tot en met C4 garanderen dat de drone voldoet aan de Europese veiligheidseisen.

VeiligVliegen.nl