Online je drone verzekeren!

Zakelijk Drone gebruik

Sinds 1 juli 2015 is het niet meer mogelijk om ontheffing aan te vragen voor het zakelijk drone gebruik. De ontheffing is vervangen door vergunning (ROC). Drones onder de 4 kg vallen vanaf 1 juli 2016 onder de minidrone-regeling. Voor het aanvragen van een ROC vergunning zijn de volgende onderdelen vereist:

De piloot:

Vliegbewijs RPA-L

het toestel met grondstation:
Bewijs van inschrijving in het luchtvaartregister (BVI);
Speciaal Bewijs van Luchtwaardigheid (S-BVL);
het bedrijf dat RPAS diensten aanbiedt:
RPAS Operator Certificate (ROC);
de vliegschool:
Registratie als RPAS vliegschool met de modules Theorie en Praktijk;
de organisatie die individuele technische keuringen verricht:
Nationale bedrijfserkenning (individual design and construction assessment).

De piloot

Voor zakelijk drone gebruik moet er een vergunning aangevraagd worden bij Inspectie van Leefomgeving en Transport. Voor aanvraag dient u te beschikken over een RPA-L (Remotely Piloted Aircraft license). Het behalen van een RPA-L certificaat kan bij een door de Inspectie van Leefomgeving en Transport erkend instituut. De opleiding bestaat uit een praktijk en theoriedeel. De minimale leeftijd voor het behalen van een RPA-L is 18 jaar. Ook moet u medische gekeurd zijn. Een medische keuring kan worden afgegeven door een luchtvaart medische instantie. De medische keuring gebeurt volgens de LAPL (Light Aircraft Pilot Licence )regels.

De drone

Iedere drone heeft een bewijs van luchtwaardigheid nodig. Dit certificaat wordt verkregen als de drone tijdens de keuring aan alle door de overheid gestelde regels voldoet. Na goedkeuring moet de drone worden ingeschreven bij luchtvaart register. Tot slot moet de drone worden uitgerust met het verkregen registratienummer.

Iedere individuele drone moet gekeurd worden, deze keuring is streng. Voor het aanschaffen van een drone kan het zinvol zijn om na te gaan welke drones er al zijn goedgekeurd. Dit vergroot de kans dat een drone door de keuring komt.

Handboek

Een bedrijf dient te beschikken over een handboek. In het handboek dient een duidelijke beschrijving te staan van ten minste de volgende zaken:

  • De organisatiestructuur
  • Standaardwerkmethoden
  • Procedures (risicoanalyse per vlucht)
  • Normen gezagvoerder

Alle specifieke eisen vindt u op onder de volgende link.

Het operationele handboek dient goedgekeurd te zijn voor het aanvragen van een vergunning.

Verzekeren

Het is verplicht om uw drone conform de luchtvaartwetgeving te verzekeren. Als piloot bent u verantwoordelijk voor iedere schade die een drone veroorzaakt, dit kan zowel letselschade als materiële schade zijn. Deze verzekering kan dan ook gezien worden als een WA verzekering bij auto’s. De premie van de aansprakelijkheidsverzekering voor een drone bedraagt €375.- per jaar.

Het is ook mogelijk om uw drone te verzekeren voor casco schade, dit is echter niet verplicht. Drones zijn er in veel prijscategorieën. Of het aantrekkelijk is om uw drone casco te verzekeren hangt af van de waarde van de drone. Het eigenrisico bij de casco verzekering bedraagt altijd 10%. De premie is tevens afhankelijk van de waarde van de drone.

Vanaf € 5000,9%
€ 25.000,6,3%
€ 100.000,4,75%

Let op! Dit zijn indicaties, de werkelijke premies kunnen verschillen.

Direct een drone verzekering afsluiten!

VeiligVliegen.nl